Skip to main content

Tue hanketta FI15 5194 0720 2308 74. Lue lisää

Yhdistyksen säännöt

 1. Yhdistyksen nimi: Kuusinkijoki kuntoon ry
  Kotipaikka: Kuusamo
 2. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kalastusharrastusta toiminta-alueellaan ja edistää järvitaimenen luontaisia olosuhteita. Yhdistyksen tarkoituksena on palauttaa Kuusinkijoki mahdollisimman luonnontilaiseen kuntoon varsinkin kalatalouden kannalta.
 3. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
 4. Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.
 5. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon valitaan vuosikokouksessa 2-6 varsinaista jäsentä sekä 0-6 varajäsentä . Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ääntenenemmistöllä . Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
  Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden avulla.
 6. Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Pankki- ja muissa tiliasioissa yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin.
 7. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi
 8. Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa. Vuosikokouksessa
  – vahvistetaan yhdistyksen edellisen vuoden tilinpäätös,
  – päätetään hallituksen vastuuvapaudesta,
  – valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet
  -valitaan kaksi tilintarkastajaa, joista toinen on HTM-tilintarkastaja . Tilintarkastajat toimivat myös yhdistyksen toiminnantarkastajina .
 9. Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden avulla.
 10. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähinään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.
 11. Yhdistyksen purkautuessa ja tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen siten kuin yhdistyksen purkamisesta päättävä kokous määrää.

Kuusamossa 04.02.2021

Matti Aikio puheenjohtaja