Tue hanketta FI15 5194 0720 2308 74. Lue lisää

  • Etusivu
  • Anna tukesi Kuusinkijoelle

Anna tukesi Kuusinkijoelle

Lahjoittaminen on mahdollisuus muutokselle

Hanke on saanut Maa- ja metsätalousministeriöltä rahoituslupauksen voimalaitoksen ostoa varten. Tämän lisäksi hankkeen tulee kerätä omarahoitusosuus, joka on 50% kauppahinnasta. Tämän vuoksi Kuusinkijoki kuntoon ry järjestää varainkeräyksen. Varat käytetään voimalaitoksen ostoon ja sen museointiin/käytöstä poistamiseen, vanhan uoman/Piilijoen ja yläpuolisten kutualueiden kunnostukseen.

Lahjoituksen voi tehdä yhdistyksen varainkeruutilille (ns. sulkutili):

Kuusinkijoki kuntoon ry FI15 5194 0720 2308 74 Kuusamon Osuuspankki
Laita viestikenttään: Kuusinkijoki ja oma nimi, jos haluat nimesi julkaistavan lahjoittajien joukossa Lupa RA/2021/512

Lahjoitusvähennys

Kuusinkijoki kuntoon ry on hakenut verohallitukselta lahjoitusten verovähennysmahdollisuutta 850-50000 euron lahjoituksille. Jos saamme myönteisen päätöksen, yritykset (osakeyhtiöt, osuuskunnat ja toiminimet) voivat vähentää lahjoituksen tämän vuoden verotuksessaan. Jäämme odottamaan verohallituksen päätöstä ja kerromme sen aikanaan.

Keräysvarojen mahdollinen palauttaminen

Mikäli Kuusinkijoki kuntoon ry ei saa voimalaitoksen ostamiseen tarvittavaa rahasummaa kerättyä määräaikaan mennessä, keräystilillä olevat varat palautetaan takaisin lahjoittajille. Keräystilin varoista on kuitenkin jo maksettu kaupan käsiraha, jota ei saada takaisin mikäli keräys epäonnistuu.

Toimintaa tukevat

Kuusinkijoki kuntoon -hanke

info@kuusinkijoki.fi
0400 354 540
Matti Aikio, puheenjohtaja
Markku Tornberg, sihteeri