Skip to main content

Tue hanketta FI15 5194 0720 2308 74. Lue lisää

Anna tukesi Kuusinkijoelle

Lahjoittaminen on mahdollisuus muutokselle

Kuusinkijoki kuntoon ry keräsi vuosien 2021 ja -22 aikana 3,8 miljoonaa euroa (joista 50% Maa- ja metsätalousministeriöltä Nousu-hankkeen kautta) Myllykosken voimalaitoksen ostoa varten. Kuusinkijoki kuntoon ry järjesti varainkeräyksen loppusumman kokoon saamiseksi. Varat saatiin kerättyä joulukuun 2022 puoleen väliin mennessä ja voimalaitoksen kauppakirja allekirjoitettiin Helsingissä 15.12.2022.

Työ ei kuitenkaan loppunut tähän. Seuraavaksi varoja tarvitaan voimalaitoksen museointiin/käytöstä poistamiseen, sekä pohjapatojen rakentamiseen, Piilijoen ja yläpuolisten kutualueiden kunnostukseen ja taimenkannan tukemiseen mätirasia- ja pienpoikasitutuksin. Kuusinkijoki kuntoon jatkaa varainkeräystä edellä mainittujen toimenpiteiden mahdollisimman laadukkaan toteuttamisen mahdollistamiseksi. Vain riittävillä tukitoimilla voimme palauttaa Kuusinkijoen taimenkannan entiseen loistokkaaseen tilaansa!

Lahjoituksia tarvitaan ja ne voidaan osoittaa yhdistyksen varainkeruutilille (ns. sulkutili):

Kuusinkijoki kuntoon ry FI15 5194 0720 2308 74 Kuusamon Osuuspankki
Laita viestikenttään: Kuusinkijoki ja oma nimi, jos haluat nimesi julkaistavan lahjoittajien joukossa

Varainkeräyslupa RA/2021/512

Mobilepay:

tai  lyhytnumero 11608