Skip to main content

Tue hanketta FI15 5194 0720 2308 74. Lue lisää

Kuusinkijoki ennen voimalaitosta

  Ote P. Brofeldtin oppaasta Urheilukalastajan matkaopas Suomessa, vuodelta 1935

  Kuusinkijoki. Paluumatka Paanajärveltä Kuusamon kirkonkylään olisi suunnattava Kuusinkijokea ylös Suininkijärvelle. Kuusinkijoki, joka yhtyy Oulankajokeen aivan lähellä tämän laskua Paanajärveen, on melkein yhtämittaista virtaa ja koskea aina Alavuotunkijärvestä asti. Joki kulkee tältä osaltaan niin lähellä maantietä, että se paikoitellen sinne näkyykin. Kuusinkijoki on hyvä ongintavesi. Harreja siinä on runsaasti, myös jonkin verran forelleja. Siihen nousee myös Paanajärven lohta, jonka pyynti täällä on antoisinta tulvan laskettua juhannuksen tienoissa. Kuusinkijoessa ei voida veneellä kulkea, mutta kylläkin jalkaisin rantoja pitkin. Rannalta heittämiseen joki on niin ollen ihanteellinen.

  Suininkijärvestä Vuotunkiin laskevan joen alapäässä on maantiesillan kohdalla kaunis koski, jonne maantieltä käsin urheilukalastajan on mukava pistäytyä

  Forelli = purotaimen, tammukka

  Kuusinkijoki ennen

  Kuusingin, Kitkajoen ja Oulankajoen putouskorkeudet ja suunnitellut voimalaitokset 1960-luvulla. Vain Kuusingin Myllykosken voimala rakennettiin.

  V = voimalaitos, S = suunnitelma