Tue hanketta FI15 5194 0720 2308 74. Lue lisää

Video: Yle

Kuusinkijoki Kuntoon -hanke

Kuusamon Kuusinkijoella on käynnissä Kuusinkijoki kuntoon ry:n alulle laittama hanke, joka pyrkii vapauttamaan taimenen nousun Myllykosken voimalaitoksen yläpuolisille kutualueille ja poistamaan voimalaitoksen käytöstä johtuvat haitat joen alaosille. Yhdistyksen tavoitteena on ostaa Koskienergia oy:n omistama voimalaitos, poistaa se käytöstä ja palauttaa luonnonmukainen virtaama jokeen, joko vanhan uoman tai Piilijoen kautta. Tämä mahdollistaa taimenkannan palautumisen Kuusinkijoen yläosille ja parantaa kalojen kudun onnistumista voimalaitoksen alapuolisella osalla.

Hankkeen rahoitus

Arvioitu kokonaistarve jälkihoitoineen noin 5,5 miljoonaa euroa. Maa- ja metsätalousministerio on myöntänyt Nousu-hankerahoituksesta noin 2 miljoonan euron avustuksen voimalan ostoon. Keräystarve on noin 2 miljoonaa euroa.

Jos keräyksen kautta saadaan enemmän varoja, ne käytetään kalan istutuksiin, ylävirtojen kutupaikkojen kunnostamisiin ja vähempiarvoisten kalojen pyyntiin jokien suistoalueilta. Loppurahoitus on tarkoitus hankkia yhteisörahoituksen ja erilaisten hankkeiden kautta.

Hankkeen eteneminen

Putkosenkuve ilmakuva

Puheenjohtajan avoin kirje yrityksille

HYVÄ YRITTÄJÄ! Nyt on hieno mahdollisuus osallistua Kuusamon kuuluisan taimenkannan ...
Lue Lisää
/ Ajankohtaista

Yritykset voivat vähentää lahjoituksensa tuloverotuksessa

Yritykset ja yhdistykset voivat vähentää voimalaitoksen ostoa varten lahjoittamansa rahasumman ...
Lue Lisää
/ Ajankohtaista

Kuusinkijoki kuntoon ry:lle uusi kumppani

KUUSINKIJOKI KUNTOON RY:LLE UUSI KUMPPANI Kuusinkijoki kuntoon ry on tehnyt ...
Lue Lisää
/ Ajankohtaista
Loading...

www.facebook.com/ kuusinkijoki | #kuusinkijokikuntoon

Toimintaa tukevat

Kuusinkijoki kuntoon -hanke

info@kuusinkijoki.fi
0400 354 540
Matti Aikio, puheenjohtaja
Markku Tornberg, sihteeri