Skip to main content

Tue hanketta FI15 5194 0720 2308 74. Lue lisää

Video: Yle

Kuusinki­joen ennallis­taminen

Kuusamon Kuusinkijoella on käynnissä Kuusinkijoki kuntoon ry:n alulle laittama hanke, joka pyrkii vapauttamaan taimenen nousun Myllykosken voimalaitoksen yläpuolisille kutualueille ja poistamaan voimalaitoksen käytöstä johtuvat haitat joen alaosille.

Yhdistys osti Koskienergia oy:ltä joulukuussa 2022 Myllykosken voimalaitoksen ja tulee poistamaan sen käytöstä vuoden 2023 syksyllä. Sen jälkeen voimalaitosrakennus museoidaan, voimalaitoksen yläpuolelle rakennetaan pohjapato ja pääosa virtaamasta ohjataan kunnostettavaan Piilijoen uomaan, jonka ennallistaminen palauttaa luonnonmukaisen virtaaman. Tämä mahdollistaa taimenkannan palautumisen Kuusinkijoen yläosille ja parantaa kalojen kudun onnistumista voimalaitoksen alapuolisella osalla.

Hankkeen rahoitus

Arvioitu kokonaistarve jälkihoitoineen noin 5,5 miljoonaa euroa. Maa- ja metsätalousministerio myönsi Nousu-hankerahoituksesta 1,8 miljoonan euron avustuksen voimalan ostoon ja loput voimalaitoksen ostoon tarvitut varat kerättiin yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityishenkilöiltä.

Kuusinkijoki kuntoon ry on todella kiitollinen kaikille lahjoittajille!

Hanke jatkuu vuoden 2023 aikana viranomaislupien hakemuksella voimalaitoksen käytöstä poistamiseen, pohjapatojen rakentamiseen ja Piilijoen kunnostukseen. Varsinainen kunnostustoiminta alkanee syksyllä 2023 ja jatkuu vuoden 2024. Samalla aloitetaan taimenen mätirasia- ja pienpoikasistutukset voimalaitoksen yläpuolisiin vesistöihin, joilla vahvistetaan luonnonkantaa.

Kuusinkijoki kuntoon ry jatkaa varojen keräystä näiden toimenpiteiden mahdollisimman laadukasta toteuttamista varten.