Video: Yle

Kuusinkijoki Kuntoon -hanke

Kuusamon Kuusinkijoella on valmisteilla Kuusinkijoki Kuntoon ry:n alulle laittama hanke vapauttaa taimenen nousu Kuusinkijoella kaikista esteistä yläpuolisille kutualueille. Yhdistyksen tavoitteena on ostaa Koskienergian omistama voimalaitos, tehdä siitä museo ja siirtää vedenjuoksutus voimalaitoksen ohi Piilijoen kautta pääuomalle. Tämä mahdollistaa taimenkannan palautumisen Kuusinkijoen yläosille. Hanke palauttaisi lähes luonnonmukaisen veden virtaaman Kuusinkijokeen.

Hankkeen rahoitus

Arvioitu kokonaistarve jälkihoitoineen noin 5,5 miljoonaa euroa. Valtio antaa tukea Nousu -hankerahoituksesta noin 2  miljoonaa euroa voimalan ostoon. Keräystarve on noin 2 miljoonaa euroa.

Jos keräyksen kautta saadaan enemmän varoja, ne käytetään kalan istutuksiin, ylävirtojen kutupaikkojen kunnostamisiin ja vähempiarvoisten kalojen pyyntiin jokien suistoalueilta. Loppurahoitus on tarkoitus saada erilaisten hankkeiden kautta.

Varainkeruu

Varainkeräys Myllykosken vesivoimalan ostamiseksi aloitetaan heti, kunhan saadaan poliisihallitukselta varainkeräyslupa. 

Tiedotamme varainkeräyksen aloittamisesta heti, kun lupa saadaan.

Hankkeen eteneminen

Kuusamo NYT kanavan haastattelu

Kuuntele Matti Aikion haastattelu Kuusamo NYT Youtube kanavalta. Klikkaa kuvaa ...
Lue Lisää

Kuusamon Kuusinkijoki vapautetaan vesivoimasta

 – Uhanalaisella järvitaimenella edessään valoisa tulevaisuus Kuvassa ministeri Jari Leppä, ...
Lue Lisää

Neuvottelut etenevät

Kuusinkijoki kuntoon ry ja  Koskienergian Oy:n neuvottelut Myllykosken voimalaitoksen kaupoista on ...
Lue Lisää
/ Hankkeen eteneminen

www.facebook.com/ kuusinkijoki | #kuusinkijokikuntoon

Toimintaa tukevat

Kuusinkijoki kuntoon -hanke

info@kuusinkijoki.fi
0400 354 540
Matti Aikio, puheenjohtaja
Markku Tornberg, sihteeri