Tue hanketta FI15 5194 0720 2308 74. Lue lisää

Video: Yle

Kuusinkijoki Kuntoon -hanke

Kuusamon Kuusinkijoella on valmisteilla Kuusinkijoki Kuntoon ry:n alulle laittama hanke vapauttaa taimenen nousu Kuusinkijoella kaikista esteistä yläpuolisille kutualueille. Yhdistyksen tavoitteena on ostaa Koskienergian omistama voimalaitos, tehdä siitä museo ja siirtää vedenjuoksutus voimalaitoksen ohi Piilijoen kautta pääuomalle. Tämä mahdollistaa taimenkannan palautumisen Kuusinkijoen yläosille. Hanke palauttaisi lähes luonnonmukaisen veden virtaaman Kuusinkijokeen.

Hankkeen rahoitus

Arvioitu kokonaistarve jälkihoitoineen noin 5,5 miljoonaa euroa. Valtio antaa tukea Nousu -hankerahoituksesta noin 2  miljoonaa euroa voimalan ostoon. Keräystarve on noin 2 miljoonaa euroa.

Jos keräyksen kautta saadaan enemmän varoja, ne käytetään kalan istutuksiin, ylävirtojen kutupaikkojen kunnostamisiin ja vähempiarvoisten kalojen pyyntiin jokien suistoalueilta. Loppurahoitus on tarkoitus saada erilaisten hankkeiden kautta.

Hankkeen eteneminen

Kuusamo NYT kanavan haastattelu

Kuuntele Matti Aikion haastattelu Kuusamo NYT Youtube kanavalta. Klikkaa kuvaa ...
Lue Lisää
/ Ajankohtaista

Kuusamon Kuusinkijoki vapautetaan vesivoimasta

 – Uhanalaisella järvitaimenella edessään valoisa tulevaisuus Kuvassa ministeri Jari Leppä, ...
Lue Lisää
/ Ajankohtaista

Neuvottelut etenevät

Kuusinkijoki kuntoon ry ja  Koskienergian Oy:n neuvottelut Myllykosken voimalaitoksen kaupoista on ...
Lue Lisää
/ Ajankohtaista

www.facebook.com/ kuusinkijoki | #kuusinkijokikuntoon

Toimintaa tukevat

Kuusinkijoki kuntoon -hanke

info@kuusinkijoki.fi
0400 354 540
Matti Aikio, puheenjohtaja
Markku Tornberg, sihteeri