Skip to main content

Tue hanketta FI15 5194 0720 2308 74. Lue lisää

NYT ON JOKAISELLA MAHDOLLISUUS TEHDÄ TODELLISIA TEKOJA LUONNON HYVÄKS

KUUSINKIJOKI KUNTOON -HANKE PYRKII ENNALLISTAMAAN KUUSINKIJOEN TAKAISIN LUONNONTILAAN. TAVOITE ON SORMIEN ULOTTUVILLA.

”Oikean tahtotilan avulla tämä onnistuu tosi helposti. Jos 10 000 ihmistä lahjoittaa 20 euroa, päästään ensisijaiseen tavoitteeseen, eli kaupan esisopimuksen tekoon”, toteaa Matti Aikio, Kuusinkijoki kuntoon ry:n puheenjohtaja. Pääasiallinen tavoite on Kuusinkijoki kuntoon ry:llä ostaa Myllykosken vesivoimalaitos kokonaisuudessaan. Lunastamisen jälkeen voimalaitoksen toiminta lakkautetaan. Vedet ohjataan joko Piilijoen tai vanhan uoman kautta alas Kuusinkijokeen, jolloin alueelle palautuu luonnonmukainen veden virtaama. Kaiken taustalla on tarve parantaa uhanalaisen Oulangan taimenen elinoloja alueen vesistöissä. Voimalan poiston myötä taimen pääsisi nousemaan vesistöjä pitkin jopa 60 kilometrin matkalla, eli kutu- ja poikasalue laajenisi merkittävästi. Oulangan taimenen koko olemassaolo perustuu luonnonvaraiseen lisääntymiseen – ja nykyisissä olosuhteissa se on vakavasti uhattuna. Onnistuminen esisopimuksen teossa on tällä hetkellä vajaan 200 000 euron päässä. ”Hankkeella on positiivisia vaikutuksia paitsi paikallisluontoon, myös matkailuun”, kiittelee Kuusamon kaupunginjohtaja Jouko Manninen. ”Kuusinkijoki on iso vetonaula meille.” ”Nyt on mahdollisuus näyttää, mihin pystytään”, Aikio nyökkäilee.  

Putkosenkuve on Kuusinkijoen viimeinen virtaosuus ennen Myllykosken voimalaitosta. Se on suosittu kalastuskohde. Kuva: Jaakko Törmänen

HANKKEESTA HYÖTYVÄT SEKÄ LUONTO ETTÄ TALOUS

Kuusinkijoki kuntoon -hanke on saanut maa- ja metsätalousministeriöltä rahoituksen noin puoleen tarvitsemistaan varoista. Koko potti käytetään voimalaitoksen ostamiseen. Nyt on kiire saada kasaan toinen puolisko rahoituksesta: sitä on saatu asian painoarvon ymmärtäviltä yksityishenkilöiltä ja yrittäjiltä. ”Haluaisin vedota lämmöllä kaikkiin kalastuksen ja luonnon ystäviin”, sanoo Aikio ja haluaa vielä selventää, ”Rahoitus käytetään 100-prosenttisesti voimalaitoksen lunastamiseen. Teemme hankkeessa talkootyötä luonnon monimuotoisuuden puolesta, eli palkkatyöläisiä ei ole ollenkaan.” ”Paikallisten osalta on iso asia, että aikanaan päästäisiin taimeniakin pyytämään joesta”, lisää Manninen. ”Kalastusmatkailu on meillä kasvussa, ja luontomatkailuun liittyen seudulla on paljon yrittäjyyttä.” Hiljattain onkin tehty tutkimusta Kuusamon kesämatkailun kasvusta: tällä hetkellä kesämatkailu tuo alueelle noin miljoonan vuodessa, ja 6–7 vuoden päästä olisi mahdollisuus päästä jopa 2–4 miljoonaan.

Oulangan vesistö tarjoaa upeita elämyksiä niin retkeilijöille kuin kalastajillekin. Vapaana virtaava Kuusinkijoki kasvattaisi alueen matkailupotentiaalia rutkasti. Kuva: Tauno Kohonen

”Kaupungin päättäjien keskuudessa on vuosia puhuttu järvi- ja jokiluonnon kalakantojen edistämisestä. Matkailun lisäksi vaikutukset ulottuvat kalajalostamo- ja ravintola-aloille saakka, sillä paikalliset ravintolat käyttävät villikalaa annoksissaan ja Kuusamon kala on kansallisestikin tunnettu jalostusyritys”, Manninen toteaa. Hankkeen avulla päästään siis lähemmäs luonnonmukaisia olosuhteita, joissa järvitaimen selviytyy ja voi kukoistaa. Aikion mukaan voimalaitoksen hankinnan jälkeen vesistöihin aletaan istuttaa poikasia monen vuoden aikavälillä. ”Jokisuistoissa ruvetaan myös pyytämään vähempiarvoista kalakantaa pienemmäksi. Näin mahdollistetaan sellaisten petokalojen vähentäminen, jotka ovat lisääntyneet jokaisella vesialueella.”

TODELLISIA TEKOJA LUONNON HYVÄKSI

”Kaupunki on aina ollut mukana näissä, jos kalastuskunnat ovat nähneet tarpeelliseksi”, Manninen kertoo. ”Jatkossakin ympäri Kuusamoa toivotaan hankkeita, joissa puroja ja kutemisalueita kunnostettaisiin. Tähän liittyvät toki myös nuotiopaikat ja vedenlaskupaikat ynnä muut.” Kaupunginjohtajan mukaan pienikin tuki tulee tarpeeseen hankkeessa, ja aikaa on enää pari kuukautta. ”Nyt on mahdollisuus tehdä tekoja luonnon hyväksi.”   Voit tukea hanketta tällä sivulla.

HANKE PÄHKINÄNKUORESSA

  • Kuusinkijoki kuntoon -hanke tähtää taimenen nousun vapauttamiseen ja säännöstelyn haittojen poistamiseen Kuusinkijoella
  • Hanke kerää varoja Myllykosken voimalaitoksen ostamiseksi ja joen ennallistamiseksi
  • Voimalaitos lakkautetaan ja vedet ohjataan joko vanhan uoman tai Piilijoen kautta Kuusinkijoelle
  • Taimenen kutu- ja poikasalue laajenee merkittävästi ja säännöstelyn haitat voimalaitoksen alapuolella poistuv

LUONNON MONIMUOTOISUUS

  • Oulanka- ja sitä myötä myös Kuusinkijoen taimenkanta on luokiteltu uhanalaiseksi
  • Mäti- ja poikaskuolleisuutta voimalaitoksen alapuolella tapahtuu erityisesti talvisin johtuen käyttökatkoista ja nollavirtaamista
  • Vesikasvien ja pohjaeläimistön elinolosuhteet kärsivät samoista syistä voimalaitoksen alapuolella
  • Kalojen vaellusyhteyden palauttaminen ja koskikunnostukset edistäisivät biodiversiteettiä

  Voit tukea hanketta tällä sivulla