Tue hanketta FI15 5194 0720 2308 74. Lue lisää

Neuvottelut etenevät

Kuusinkijoki kuntoon ry ja  Koskienergian Oy:n neuvottelut Myllykosken voimalaitoksen kaupoista on edennyt alkuvuonna hyvässä hengessä. Asioiden käsittely jatkuu viikolla 9.

Toimintaa tukevat

Kuusinkijoki kuntoon -hanke

info@kuusinkijoki.fi
0400 354 540
Matti Aikio, puheenjohtaja
Markku Tornberg, sihteeri