Skip to main content

Tue hanketta FI15 5194 0720 2308 74. Lue lisää

Myllykosken voimalaitos lopettaa tänään sähköntuotannon

Tänään 31.8.2023 klo 24 Kuusinkijoen Myllykosken voimalaitoksen sähköntuotanto lopetetaan. Kuusinkijoki kuntoon Ry:n ja Koskienergia Oy:n välisen kaupan ehtojen mukaisesti tänään on viimeinen vuorokausi jolloin voimalaitosta käytetään sähköntuotantoon. Tästä eteenpäin sen läpi johdetaan vain vettä ja sähköntuotaantoon tarvittava laitteisto tullaan poistamaan. Sen jälkeen voimalaitosrakennus museoidaan ja tulevaisuudessa se tulee toimimaan ainoastaan veden läpivirtauskanavana.

Näin ollen yksi suuri tavoite on jälleen saavutettu! Työt tulevat tästä eteenpäin jatkumaan Piilijoen kunnostamisessa, eli sieltä poistetaan sinne vuosien aikana syntynyt kasvusto ja se tullaan soraistamaan. Myös kaksi pohjapatoa rakennetaan pitämään Ala-Vuotungin vesi nykyisessä korkeudessaan, sekä sen jälkeen silta Piilijoen yli. Sen jälkeen tie on vapaa kaloille!

Juhlitaan sitten porukalla!

Isot Kiitokset kaikille yhteistyökumppaneille!

T: Kuusinkijoki kuntoon Ry

Myllykosken tänään sähköntuotannosta poistettava voimalaitos