Skip to main content

Tue hanketta FI15 5194 0720 2308 74. Lue lisää

Kuusinkijoen Myllykosken voimalaitoksen kaupan esisopimus allekirjoitettiin 31.8.2021

Kuusinkijoki kuntoon ry ja Koskienergia Koskivoima Oy solmivat 31.8.2021 esisopimuksen Myllykosken voimalaitoksen kaupasta. Lopullisesti kauppa viimeistellään 31.12.2022, jonka jälkeen Myllykosken voimalaitos ympäröivine vesi- ja maa-alueineen tulee siirtymään Kuusinkijoki kuntoon ry:n omistukseen.

Koskienergia Oy voi jatkaa voimalalaitoksen käyttöä 31.5.2023 saakka, jonka jälkeen sen toiminta tullaan pysäyttämään ja Myllykosken alueen ennallistaminen luonnonmukaiseksi aloitetaan. Voimalaitosalueen entisöimissuunnitelmaa on parhaillaan laatimassa AFRY Finland Oy. Entisöimissuunnitelman laatiminen maksetaan Suomen luonnonsuojeluliitolta saadulla avustuksella.

Kaupan esisopimuksen allekirjoittamista on edeltänyt varainkeräys, joka on tähän mennessä tuottanut n. 400.000 €. Sen turvin kaupan esisopimus, arvoltaan 250.000 €, voitiin allekirjoittaa. Loput n. neljän miljoonan euron kauppasummasta maksetaan myyjäosapuolelle kaupan lopullisen vahvistamisen yhteydessä. Varainkeruu jatkuu edelleen ja sitä jatketaan siihen saakka, kunnes kauppasumma on saatu kerättyä. Maa- ja metsätalousministeriö on lupautunut tukemaan hanketta 50 %:lla kauppasummasta vaelluskalakantojen elvyttämisohjelma NOUSU:n varoista.

Kuusinkijoki kuntoon ry haluaa tässä vaiheessa kiittää lämpimästi kaikkia lahjoittajia. Useat yksityishenkilöt ovat tukeneet hanketta jopa useiden tuhansien eurojen suuruisilla lahjoituksilla. Myös yhteisöiltä ja yrityksiltä on saatu useiden kymmenien tuhansien eurojen suuruisia lahjoituksia, suurimpana näistä mainittakoon LähiTapiola Kainuu-Koillismaan lahjoittamat 50.000 euroa.

Kuva (©Jaakko Törmänen): Piilijoen katkovan maavallin poistaminen ja uoman palauttaminen luonnontilaan on toinen mahdollisista entisöintitavoista.