Skip to main content

Tue hanketta FI15 5194 0720 2308 74. Lue lisää

Kuusinkijoki kuntoon ry:lle uusi kumppani

KUUSINKIJOKI KUNTOON RY:LLE UUSI KUMPPANI

Kuusinkijoki kuntoon ry on tehnyt yhteistyösopimuksen Luonnonperintösäätiön kanssa. Sopimuksen mukaan Luonnonperintösäätiö tulee ostamaan Myllykosken voimalaitosalueeseen kuuluvat Kuusinkijoen ja Piilijoen vesi- ja ranta-alueet.

Luonnonperintösäätiö ja Kuusinkijoki kuntoon yhdistys allekirjoittivat sopimuksen Kuusamon Kuusingissa sijaitsevien Myllykosken voimalaitoksen lähialueiden rantametsien ja vesialueiden suojelemiseksi. Sopimus koskee Piilijoen joen pohja-alueen ja Myllykosken voimalan lähialueita Kuusinkijoessa. Samalla solmittiin toinen sopimus Koskienergia Koskivoima Oy:n, Kuusinkijoki kuntoon ry:n ja Luonnonperintösäätiön välille tukemaan hankkeen esisopimusta.

”Luonnonperintösäätiö ottaa aktiivisen roolin Kuusinkijoki Kuntoon Ry:n hankkeessa ja mahdollistaa edellä mainitun alueen rantametsien sekä vaelluskaloistaan tunnettujen virtavesien saattamisen suojelun piiriin”, sanoo Luonnonperintösäätiön toiminnanjohtaja Pepe Forsberg.

”Kyseessä on mittava projekti, jonka tarkoituksena on metsien suojelun lisäksi avata ja ennallistaa taimenestaan kuulun vesiekosysteemin vaelluskalareittejä Myllykosken vesivoimalaitoksen lähettyvillä”, Forsberg jatkaa innostuneena projektikuvaustaan.

Luonnonperintösäätiön Pepe Forsberg ja Kuusinkijoki kuntoon ry:n puheenjohtaja Matti aikio kättelivät sopimuksen päätteeksi

Tarkoitus on purkaa Myllykosken voimalaitoksen pato. Padon purkamisen jälkeen vesi ohjataan kulkemaan sekä Kuusinki- että pitkään kuivana ollutta Piilijokea pitkin takaisin Kuusinginjoen pääuomaan. Parannus mahdollistaa taimenen esteettömän pääsyn joen yläjuoksun kutualueille ja kohentaa virtavesiekosysteemin tilaa myös muille eliöille, kuten pohjaeläimille ja vesisammalille.

Sopimuksen myötä Luonnonperintösäätiön edustaja tulee mukaan hankkeen ohjausryhmään, jossa on ennalta Kuusinkijoki kuntoon ry:stä 5 edustajaa, Kuusamon kaupungin edustaja ja ELY-keskuksen eri aloilta (mm. patoturvallisuudesta vastaava) 5 henkilöä. Myös Luke:n asiatuntija on osallistunut ohjausryhmän kokouksiin ja antanut asiantuntevaa apuaan aina tarvittaessa. Hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut n. kerran kuussa 8 kuukauden ajan.

”Kuusinkijoki-hanke saa tarvitsemansa tuen ja osaamisen Luonnonperintösäätiön kautta. Tuntuu todella hienolta, että voimalaitoksen läheiset rannat suojellaan, kun vaihtoehtona oli mökkitonteiksi muuttaminen. On hienoa, että Luonnonperintösäätiö aikoo myös auttaa varainkeruussa.”, toteaa Kuusinkijoki kuntoon ry:n puheenjohtaja Matti Aikio.

Kuusinkijoki Kuntoon Ry:llä on myös oma rahankeräys menossa www.kuusinkijoki.fi/varainkeruu.